Ga naar de inhoud

De Europese Commissie komt op 20 november met concrete voorstellen naar buiten om de directe landbouwsteun voor grote bedrijven af te toppen. Het gaat niet om een wetgevend voorstel, wel om een mededeling waarover de EU-ministers van Landbouw zich kunnen bezinnen. In de lente van 2008 hoopt de EU-Commissie een heus wetgevend voorstel in te dienen.

Het is niet de eerste keer dat de EU-Commissie met het idee speelt om de directe steun aan grote landbouwbedrijven te beperken. Reeds in 1992, 1999 en 2003 bepleitte ze een betere spreiding van de steun. Telkens botste ze echter op een njet van de lidstaten. De nieuwe poging heeft meer kans op slagen. Diverse landen moesten onder druk van de publieke opinie de nationale cijfers vrijgeven en dat veroorzaakte nogal wat commotie. Daaruit bleek immers dat de steun in de EU-15 vooral naar grote landbouwbedrijven gaat.

De EU-Commissie denkt er ondermeer aan om de betoelaging aan bedrijven die meer dan 100.000 euro steun krijgen, af te toppen. "Omdat de grote bedrijven van schaalvoordelen kunnen genieten", aldus Commissiewoordvoerder Michael Mann, "is het verantwoord hun steun te verminderen".

Volgens de EU-Commissie bedraagt de gemiddelde steun aan de Europese landbouwbedrijven 5000 euro. In diverse lidstaten is echter een opmerkelijke concentratie van de directe steun merkbaar. In de EU-15, zo blijkt uit een Commissierapport, gaat ongeveer 80 procent van de hulp naar 20 procent van de landbouwbedrijven. In de EU-10, de nieuwe lidstaten dus, gaat 61 procent van de hulp naar 10 procent van de ondernemingen.

Ook in België is de concentratie van de steun erg duidelijk, want 14,3 procent van de landbouwbedrijven ging in 2005 met 49,6 procent van de directe EU-steun aan de haal. Als de Commissie haar zin krijgt, gaat het uitgespaarde bedrag niet in de centrale EU-kas, maar mogen de lidstaten het aan de plattelandshulp besteden.(GL)

Bron: Belga