Ga naar de inhoud

Trek mee als Veldbrigadist de lokale groep brigadiers, bouw aan de groep, zet acties en activiteiten op en wordt brugfiguur tussen de brigadiers, de boer.in.en en de ondersteunende organisaties!

De Landbouwbrigades vormen een netwerk dat verbinding creëert tussen geëngageerde burgers en boer.inn.en. Via meewerkdagen op boerderijen maken we kennis met alternatieve landbouwmodellen en de agro-ecologische voedselproductie. Vanuit die praktijkervaring mobiliseren we burgers voor een structurele verandering van ons voedselsysteem. Samen zetten we acties op poten om problemen aan te kaarten, alternatieven te promoten en bij te dragen aan een positieve transitie.

De Landbouwbrigades worden ondersteund door Wervel, FIAN Belgium en Solidagro. We zijn nu actief in het Waasland, de Vlaamse Ardennen en rond Gent.
veldbrgadist aanspreekpunt

Meewerkdagen en Trajecten


Tussen mei en november trekken we het veld in! Jij faciliteert de meewerkdagen in jouw regio en/of zet mee je schouders onder één van de trajecten. Tijdens de trajecten gaan we, naast het werk bij de boer, inhoudelijk nog dieper in op bepaalde thema’s.

Vooraf neem je contact op met de boer.in voor de organisatie en informeert de deelnemers. (plaats, tijdschema, voedsel, materiaal, organisatie van een carpool… ). Tijdens de meewerkdag assisteer je de boer.in in het verdelen van de taken. Je faciliteert een rondleiding op de boerderij en staat in voor een educatief stellingenspel en groepsgesprek. Je bewaakt de groepssfeer en zorgt ervoor dat ieder zijn plekje vindt. Een paar foto’s van de dag verzamelen is altijd leuk! Achteraf check je nog even bij iedereen of alles goed verlopen is en koppel je terug naar de ondersteunende organisatie.

What’s in it for you?

  • Een opleiding tot brigadiers coördinator. Dit is een dag die zal doorgaan in maart.
  • Nieuwe kennis en skills inzake agro-ecologie
  • Sociaal contact met en bende geëngageerde gelijkgezinden
  • De kans bij te dragen aan de transformatie van onze voedselsystemen zodat we de wereld mooier kunnen achterlaten dan aangetroffen.

Het laatste weekend van augustus gaan we met alle coördinatoren op weekend kennis te maken, ervaringen te delen en de strategie verder uit te stippelen.

Heb je nog vragen? Wil je meedoen? Neem contact op met contact@landbouwbrigades.be