Ga naar de inhoud
Image

Hier waakt de boer

In het Nederlandse Parlement is op 29 januari 2008 urenlang gedebatteerd over een geheimgehouden, maar uitgelekt rapport: “Modernisering Activiteiten Levende Dieren en Levende Producten”.  In het rapport staat dat controleurs van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) misstanden bij het vervoer van varkens en schapen geregeld door de vingers zien. Inmiddels is Minister Verburg (CDA) een nieuw onderzoek begonnen om te kijken of de situatie in het afgelopen jaar verbeterd is. Verburg ontkent dat ze eerder op de hoogte was van de inhoud van het rapport.

Het rapport komt van de Voedsel en Warenautoriteit zelf en is een jaar oud. Opdrachtgever is S&O Noordwest, onderdeel van de dienst Uitvoering van de VWA.

Een bericht uit het NRC van 29-1-2008 meldt:

Het toezicht op de veesector is onvoldoende en als overtredingen van regels worden geconstateerd, volgen er geen sancties. Dit stelt een intern rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit over haar eigen functioneren als toezichthouder.

De Stichting Varkens in Nood heeft de hand op het tot nu toe vertrouwelijke rapport weten te leggen en het vandaag openbaar gemaakt.

De invloed van het bedrijfsleven is in bepaalde delen van de sector zo groot, blijkt uit het rapport, dat zelfs als een ambtenaar na een controle een sanctie afkondigt, bedrijven erin slagen die weer ongedaan te maken. „In zijn algemeenheid”, aldus het rapport, „kan gesteld worden dat het huidige toezicht op de diverse bedrijfstypes en bij export onvoldoende is. Daar waar het uitgevoerde toezicht zou moeten leiden tot handhaven, is het handhavingsbeleid onvoldoende.”

Het rapport dateert van januari 2007. Minister Verburg (Landbouw, CDA) heeft het afgelopen jaar de controle op de export van vee proberen te verscherpen nadat Varkens in Nood beelden naar buiten had gebracht van een transport dat met veel dode varkens in Spanje arriveerde. De minister werd destijds echter teruggefloten door haar eigen partij.

Verburg is nooit op de hoogte gebracht van het rapport, aldus een woordvoerder van LNV. Op het ministerie is het rapport wel bekend, maar op welk niveau het is blijven hangen kan men niet meedelen. Volgens LNV worden de aangestipte problemen door de VWA inmiddels aangepakt. Vanavond debatteert de Tweede Kamer opnieuw over veetransporten.

Bericht in de NRC, 29 januari 2008

 

Enige uitleg bij de taak van de VWA en haar organisatie

De Voedsel en Waren Autoriteit is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Zij zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en dier. Zij houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren. De VWA werkt binnen de hele productieketen: van grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie.

In 2002 werden de Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) ondergebracht in de nieuwe VWA. Deze twee organisaties hebben tot 2006 als werkmaatschappijen gewerkt binnen de VWA. Sinds 1 januari 2006 zijn KvW en RVV gefuseerd tot één agentschap: de Voedsel en Waren Autoriteit.

De VWA functioneert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De opdrachtgevers zijn het ministerie van LNV en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Missie van de VWA

De Voedsel en Waren Autoriteit werkt aan veilig en gezond voedsel, veilige producten en gezonde dieren. Daartoe brengt de VWA risico’s in beeld, beoordeelt ze, communiceert erover en maakt ze beheersbaar in de samenleving.

De VWA wil haar missie realiseren door het uitoefenen van drie kerntaken, die samen de strategische driehoek vormen:

– Toezicht op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van voedsel, waren, diergezondheid en dierenwelzijn.

– Risicobeoordeling en onderzoek: het signaleren en analyseren van (mogelijke) bedreigingen en het uitvoeren van wetenschappelijke risicobeoordeling.

– Risicocommunicatie: het communiceren over risico’s en het beheersen en verminderen daarvan op basis van betrouwbare informatie.